Om Bonduelle

Vår historie og aktiviteter i Norden

Bonduelle Nordic A/S har eksistert som selvstendig datterselskap i Bonduelle-konsernet siden 1989.

Bonduelle Nordic A/S hovedkontor ligger i dag på Arne Jacobsens Allé i København, hvor virksomhetens aktiviteter i Norden blir ivaretatt. Vi har også et lite kontor i Stockholm med en medarbeider som har ansvaret for håndteringen av de svenske og finske nøkkelkundene.

Bonduelle Nordic A/S tilbyr og selger i dag grønnsaker til både distributørleddet og detaljistleddet i hele Norden. Det selges fortrinnsvis hermetiserte og dypfryste grønnsaker til disse sektorene i dag. Dette skjer under Bonduelle-merket, men også under kjedenes egne merker.

Bonduelle ønsker å være danskenes og de nordiske forbrukernes foretrukne maismerke. På sikt skal vi bli det foretrukne merket innenfor et bredere utvalg grønnsaker og grønnsaksrelaterte produkter.

Distributørsektoren

I Danmark har vi alliert oss med én av de mest profesjonelle og engasjerte partnerne i Danmark, Haugen Gruppen.

Samarbeidet omfatter primært dypfryste grønnsaker, men også hermetiserte grønnsaker er et område med stort potensial.

I Sverige har vi hatt et langvarig og svært fruktbart samarbeid med AB Tage Lindblom i Järfalla ved Stockholm. Sammen med denne virksomheten er vi i dag ledende på markedet for en rekke hermetiserte grønnsaker.

Nye emballasjetyper og produkter både innenfor detaljist- og distributørsektoren blir introdusert i en takt som kan måle seg med de beste i bransjen.

En ting er sikkert, og det er at vi skal gjøre vårt beste for at forbruket og tilgjengeligheten til spennende grønnsaker øker, noe som gagner folkehelsen og den videre ekspansjonen av Bonduelle Nordics aktiviteter i hele Norden.

Retail

Vi har etablert en svært god og solid plattform i hele Norden med etablerte og dyktige samarbeidspartnere på alle de nordiske markedene.

I Danmark samarbeider vi med Bräuner A/S om salgsarbeidet i butikkene. KAM-kontakten blir ivaretatt fra hovedkontoret i København.

I Sverige har vi et samarbeid med Movement AB i Malmø om salgsarbeidet i de svenske butikkene. KAM-kontakten blir håndtert fra vårt kontor i Stockholm.

I Norge har vi inngått en samarbeidsavtale med Jensen & Co i Oslo, som har hele ansvaret for Bonduelles aktiviteter i Norge, men de rapporterer fortsatt til kontoret i København.

Finland blir håndtert via en importør, OY Valora Trade Finland Ab, som har både KAM og salgsansvaret i Finland og rapporterer til kontoret i Stockholm.