1. >Vanlige spørsmal
  2. >Baerekraft
  3. >Hvorfor begrense bruken av pesticider

Hvorfor er det viktig å begrense bruken av pesticider?

Innen 2050 anslår man at jorden vil være befolket av ca. 9 milliarder mennesker. Dette gjør det utfordrende å sikre mat til alle i forhold til mengde og ernæringsmessig kvalitet, samtidig som vi respekterer naturen. Hos Bonduelle er vi overbeviste om at dette krever svært begrenset bruk av pesticider. 

Hva er pesticider?

Ordet pesticid er et generisk uttrykk som definerer de kjemiske stoffene som brukes til å bekjempe ugress og angrep av skadedyr og sopp. Ved å holde unna skadedyr får bonden mer ut av åkeren fordi pesticider forhindrer at ugress vokser, skadedyr spiser av plantene og sopp ødelegger innhøstingen. På denne måten bidrar pesticider også til å holde prisene på matvarer nede over hele verden. Pesticider tilhører forskjellige familier: herbicider, insekticider og fungicider.

For å sikre forbrukernes helse, reguleres tilstedeværelsen av pesticidrester etter regler som definerer maksimumsverdiene (MRL) for hvert aktivt stoff. Denne maksimumsverdien er fastsatt slik at det ikke er noen risiko for forbrukerne. Reglene i Norge sier samtidig at det er viktig å begrense bruken av pesticider.

Hos Bonduelle stiller vi flere krav enn de som er angitt i lovgivningen. Vi bruker kjemiske pesticider på en påpasselig måte på bakgrunn av strenge observasjoner, virkning og konklusjoner som viser nødvendigheten for å bevare avlingene og produksjonspotensialet. Bruken av kjemiske pesticider blir alltid overveid i forhold til avlingene, og er fallende. Denne kunnskapen gir oss muligheten til å levere grønnsaker helt uten pesticidrester.
 

Hva kan man bruke i stedet for pesticider?

Sammen med våre landbrukspartnere har vi forpliktet oss til å stå for en bærekraftig jordbrukspolicy som er sentrert rundt jordbevaring og reduksjon av kjemiske stoffer. Vår rolle er støtte fra såing til innhøsting. Vi gir råd om god praksis, og vår organisasjon gir oss muligheten til å dele den nyeste kunnskapen mellom ulike landbruksområder. Sammen med våre landbrukspartnere utvikler vi kunnskap om alternativ dyrkingspraksis, som begrenser bruken av kjemiske pesticider. Siden 2009 har vi deltatt i et fransk forsøksprogram som bl.a. har gjort det mulig å redusere bruken av fytosanitære produkter (insekticider) på grønne grønnsaker med 17 %, uten å endre avlingene, ved å bruke svært sofistikerte mekaniske teknikker til luking av ugress.

Visste du dette?

Alternative dyrkingsmetoder gir mange fordeler, i tillegg til å redusere kjemiske pesticider. De beskytter jorden og gjenoppretter det biologiske mangfoldet, optimerer vannkvaliteten, reduserer CO2-avtrykket og opprettholder det biologiske mangfoldet!
 

Tilbyr dere produkter uten eller med begrenset bruk av pesticider?

Vi tilbyr f.eks. mais uten pesticidrester og økologiske grønnsaker. De to grønnsakene er skånsomme for miljøet ettersom de blir dyrket med en betydelig reduksjon eller fullstendig eliminering av pesticider. Ved dyrking av økologiske grønnsaker forplikter vi oss til å avstå fra bruk av pesticider eller syntetisk gjødsel. Med logoen uten pesticidrester, garanterer vi med en grundig analyserapport at hvis en pesticid var til stede, ville mengden være mindre enn 0,01 mg/kg.