1. >Vanlige spørsmal
  2. >Hermetikk
  3. >Hvilket materiale er hermetikkboksene laget av

Hvilket materiale er hermetikkboksene laget av?

Våre hermetikkbokser består hovedsakelig av blikk, mens noen få er laget av aluminium. Våre hermetikkbokser, inkludert dem med lokk, er utstyrt med et innvendig belegg (hvitt eller gjennomsiktig). De innvendige beleggene er svært viktige fordi de hindrer direkte kontakt mellom produktene og metallet, noe som bidrar til at smaksegenskapene bevares i hele holdbarhetsperioden. Dessuten kan hermetikkboksene gjenbrukes når de legges i gjenvinningsbeholdere for metall.