1. >Siden 1853
  2. >Naturen, fremtiden vår!

Naturen, fremtiden vår!

Verdenshistorien er preget av store vendepunkter. Takket være en felles vilje til å bygge en bedre fremtid, endrer disse vendepunktene folks atferd der verden tolkes på nytt og sikrer fremgang. For Bonduelle er tidspunktet kommet til den plantebaserte revolusjonen, en uunngåelig dreining sett i lys av den enorme utfordringen som planeten vår står overfor. Siden det i morgen vil være 9 milliarder mennesker å mette, blir plantebaserte matvarer en merkesak for fremtidige generasjoners velferd – både når det gjelder mengdene som skal produseres og måten det gjøres på.

Samarbeid med naturen

Naturen, det mest verdifulle vi har, ber oss om å samarbeide. Vi må lytte til alle advarslene og reagere. Klimaendringer, utarming av jorden, redusert biologisk mangfold...dette er bare noe av det som truer jordens balanse og dermed hele menneskeheten. Som familiebedrift med langsiktige perspektiver, og ansvarlig for å brødfø millioner av forbrukere over hele verden, ønsker vi å være en engasjert aktør. Bonduelle-konsernets kontrollerende aksjonærer og medarbeidere har nå mobilisert seg for å skape en bedre fremtid gjennom plantebaserte produkter. Hos Bonduelle mener vi at vi skal vise vei, foreslå innovative og relevante løsninger som kan brødfø flere, samtidig som vi respekterer planeten og dermed sikrer velferden til fremtidige generasjoner. I 165 år har vi samarbeidet med våre partnere på alle fronter for å utvikle en moderne planteproduksjon som respekterer vann, luft, jord og undergrunn. Vi forsvarer derfor en effektiv, økologisk, intelligent og solidarisk landbruksindustri med fokus på sunne, sikre, bærekraftige og tilgjengelige matvarer. Vi er engasjerte og innovative fra marken til bordet for å skape en bedre fremtid gjennom plantebaserte matvarer, fordi dette er vår overbevisning: Naturen er fremtiden vår.

Kilde : www.bonduelle.com