1. >Siden 1853
  2. >Historien om en frontfigur innen plantebaserte matvarer

Det er lenge siden de to vennene, Louis-Antoine Bonduelle og Louis Lesaffre-Roussel, gikk sammen om å grunnlegge et destilleri basert på einebær. Vi er i 1853, i Nord-Frankrike. Hvis disse to mennene den gang hadde fått vite at det eventyret som de innledet ville vare mer enn hundre og femti år, og at navnet Bonduelle en dag ville være kjent fra Normandie til Ural – ville de selv trodd på det?

Men la oss starte fra begynnelsen.

Kapittel 1: Fra destilleri til erter

Vi er i 1862, i Renescure, en fransk landsby som ligger på grensen mellom Nord- og Pas-de-Calais. Renescure er fødestedet for familievirksomheten, der de to partnerne kjøpte en gård og jord for å opprette et destilleri for alkohol av korn, et fjøs og et malteri. Det var også her brødrene Pierre og Benoît Bonduelle i 1926 forvandlet en forlatt låve til hermetikkfabrikk og produserte 90 000 hermetikkbokser med erter! Etter krigen var Bonduelle-brødrenes hermetikkaktivitet en stor suksess. Hermetikkboksene ble nærmest revet ut av hyllene! Og i 1947 ble innvielsen markert: Bonduelle-merket ble født...et merke som virkelig har markert seg som en pionér innen plantebaserte matvarer.

Kapittel 2: Fra Renescure til København

Vi er i Danmark, i 1989. Europas dører er åpnet for Bonduelle-boksene, som får stadig flere tilhengere i land etter land. Etter Tyskland i 1969, etterfulgt av Italia, Storbritannia, Benelux og Portugal, fortsetter Bonduelle å erobre kontinentet, inkludert det danske markedet i 1989. I mellomtiden har en ny fabrikk åpnet i Estrées-Mons i Frankrike, og selskapet har investert i et nytt felt: frosne grønnsaker: Allerede i 1968 selges 300 tonn frosne grønnsaker! Bonduelle er banebrytende i Europa, og ligger fortsatt ett skritt foran.

Kapittel 3: Familieeventyret fortsetter

Vi er i 1968, på Børsen i Paris. Bonduelle har nettopp blitt introdusert for et nytt marked! Samtidig med at Bonduelle-konsernet fortsetter sin geografiske ekspansjon, fortsetter de produktutviklingen innenfor to nye områder: mais, med to kooperativer som produserer sukkermais (Coop de Pau og Maïsadour) og Fresh with Salade Minute, i 1997. Men Bonduelle-familien har føttene godt plantet på bakken og fortsetter å jobbe for verdiene de tror på: integritet og etikk, miljøvern og velferd. Dette sterke engasjementet gjenspeiles i gjennomføringen av en sterk og bærekraftig VSA-policy (bedriftens samfunnsansvar) og opprettelsen av Louis Bonduelle Foundation i 2004.

Eventyret fortsetter med Bonduelle Traiteur i 2003 og Bonduelle Nord-Amerika i 2007. Syv generasjoner siden 1853! Opp gjennom årene har Bonduelle klart å bevare sine familietradisjoner, sikre utviklingen av en langsiktig visjon med fokus på viktigheten av handlinger (trivsel gjennom plantebaserte matvarer), og handle på bakgrunn av disse sterke verdiene, samt å gjøre medarbeiderne til reelle aktører og ambassadører.

Og dette eventyret er langt fra slutt! Dag etter dag tar Bonduelle opp nye utfordringer, utvikler nye produkter og tjenester for å bevare planeten, handler etter alles helse og skriver de beste sidene i historien. Kanskje har vi ikke engang sett det beste ennå?