1. >Siden 1853
  2. >Til alle samarbeidspartnere – la oss kultivere samarbeidet

3.100 samarbeidspartnere og like mange inspirerende møter

I livet er det noen møter som er viktigere enn andre. De hjelper oss å vokse, utvikle oss, oppdage nye ting og ta de rette valgene. Hos Bonduelle er vi så heldige at vi ikke bare har ett, men hele 3 100 inspirerende møter. Dette er møter med våre bønder og samarbeidspartnere, menn og kvinner som vi har en tett og bærekraftig relasjon til basert på gjensidig tillit og respekt.

Men hva er egentlig en bærekraftig relasjon?
 

Å gi og motta!

Vi kan først snakke om en relasjon for utveksling og deling når hver enkelt bidrar med det de har på hjertet.

Hos Bonduelle er modellen vi har bygd opp med våre samarbeidende bønder essensielt, fordi den bidrar med så mye: muligheten til avlingsrotasjon som hindrer at jorden blir utarmet, optimal produksjon for å unngå avfall, planlegge best mulig såing, samt sikre den beste avlingen målt etter utbytte og kvalitet.

Det er også fordeler for våre samarbeidende bønder. Partnerskapet med Bonduelle er et løfte om faste priser uavhengig av globale priser, et rettferdig vederlag og deling av know-how med 240 agronomer, landbruksingeniører og teknikere. For både å sikre bøndene gode forhold og uavhengighet, utgjør omsetningen deres i Bonduelle høyst 20 % av den totale omsetningen.

Så, er alle fornøyde? Ja, men først og fremst lojale. Når bøndene vi samarbeider med har sagt ja til oss, blir de hos oss i gjennomsnitt 16 år på verdensbasis og 20 år i Frankrike.