1. >Siden 1853
  2. >Våre CSR-forpliktelser

I 2050 vil det være hele 9 milliarder mennesker på jorden. 9 mrd. kvinner, menn og barn som skal ut i verden hver dag på jobb eller skole, og som trenger klær på kroppen, men først og fremst: Noe å spise. Vi må forberede oss på denne fremtiden nå ved å sikre en overgang til et forbruksmønster som tar større hensyn til vår helse og jorden. Hos Bonduelle er vi overbeviste om at naturen har svaret på fremtiden, og derfor har vi inngått en pakt. Vi kaller den for «B!»-pakten. Dette er en konkret forpliktelse overfor jorden, mat og mennesker. Reisen har startet og kursen for 2025 er satt. 
 

JORDEN

Innen 2025 har vi redusert vår miljøpåvirkning, og jorden blir dyrket mer økologisk.

Med våre landbrukspartnere har vi utviklet vår bærekraftige landbrukspraksis for å minimere bruken av plantebehandlingsprodukter og mineralgjødsel. Vårt mål: å beskytte biologisk mangfold og innføre alternativ og bærekraftig landbrukspraksis på hvert dyrket område.

Planter som er bedre egnet til å produsere fornybar energi, planer for null tap av naturressurser fra jord til bord, gjenbruk av vann direkte på stedet. Innen 2025 har vi redusert vårt CO2-avtrykk markant, og all emballasje kan gjenbrukes i sin eksisterende form eller gjenbrukes som noe nytt.

MAT

Innen 2025 brødfør vi mennesker på en mer bærekraftig måte

Grønnsaker er fremtidens mat jorden rundt. Vi vil fortsette å utviklingen gjennom sporbarhet, nye oppskrifter, større utvalg av økologiske grønnsaker, miljøvennlig emballasje osv. Vi vil følge opp med bruk av plantebaserte proteiner – de nye stjernene i næringsmiddelindustrien! Innen 2025 ønsker vi at 100 % av Bonduelle-konsernets varemerker skal ha en positiv innvirkning i verden, og vi fortsetter utviklingen av Louis Bonduelle-fondet for å skape varige endringer i spiseadferden.

MENNESKER

Innen 2025 vil prioriteringen av medarbeidernes og lokalsamfunnets trivsel være styrket.

Vi satser på medarbeiderinitiativer som utgjør en forskjell! Sosiale prosjekter vil være en del av vårt daglige liv, og vi legger vårt liv og sjel i dette – fra Montreal til Moskva. 100 % av Bonduelle-gruppens avdelinger vil være involvert i prosjekter med sine lokalsamfunn. Vårt mål er å gjøre det mulig for våre medarbeidere å spille en aktiv rolle i Bonduelles transformasjon uten å glemme det grunnleggende. Innen 2025 er vårt mål null arbeidsulykker.

Våre CSR-tiltak på video!